• h

Kvalitetstestning

Avancerad vetenskaplig process, exakt produktionsutrustning

Egenutvecklad masterbatch för att säkerställa stabiliteten i kvaliteten

Implementering av ASTM-standard:

För att säkerställa produkten till en stabil marknad

Laboratoriet är fullt utrustat med testutrustning somsstränga ASTM-teststandarder används.