• /

Amerika

TOYOTANI®Globala projekt – Amerika

Plats:Kalifornien, USA, Nordamerika

Ttyp:Växthus med flera spann

Crop:Cannabis och blommor

Covering:Klar polyfilm

Iinstallationsdatum:juni/2019